Posts Tagged "سفارش‌های"


سفارش‌های , امام , رضاع , روزهای , آخر , شعبان

سفارش‌ های امام رضا (ع) برای روزهای آخر شعبان

امام رضا(ع) همگی را سفارش کرده‌اند که در ماه شعبان بسیار بخوانیم: «اللهم اِن لم یکُن غفرت لنا فی ما…

متن کامل →