عکس های شورش در برزیل

عکس های اعتراض این روزهای مردم برزیل به هزینه های زیاد برگزاری جام جهانی

 berezil
 
 آخرین اخبار از برزیل, آخرین اخبار برزیل, آشوب در برزیل, اعتراض مردم برزیل, درگیری پلیس برزیل با مردم, عکس تظاهرات در برزیل

Tagged as:

No Comments

Leave A Reply9 + نُه =