عکس های سید محمد موسوی بازیکن محبوب تیم والیبال کشور عزیزمان ایران

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

برای دیدن سایر تصاویر لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92,
بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

,ای دی محمد موسوی, ایمیل محمد موسوی, بیوگرافی, بیوگرافی محمد موسوی, تصاویر محمد موسوی, تصویر محمد موسوی, محمد موسوی, محمد موسوی و همسرش, محمد موسوی+عکس, دختر محمد موسوی, زندگی نامه محمد موسوی, سایت محمد موسوی, شماره تلفن محمد موسوی, عکس محمد موسوی, عکس های جدید محمد موسوی, فیس بوک محمد موسوی, همسر محمد موسوی, پسر محمد موسوی, گالری عکس محمد موسوی,عکس,دانلود عکس,دانلود عکس بازیگران,عکس های جدید,عکس جدید بازیگران,محمد موسوی,عکسهای جدید بازیگران,عکسهای بازیگران,عکس 92,عکس جدید محمد موسوی,عکس محمد موسوی,عکسهای محمد موسوی,عکس های محمد موسوی,دانلود عکس 92, بیوگرافی محمد موسوی,خواهر محمد موسوی,برادر محمد موسوی,شوهر,مادر,پدر,92,خانواده ی,خانواده,سایت رسمی محمد موسوی,

Tagged as:

59 Comments

 1. مبینا می‌گه:

  من عاشق موسویم
  خیلی دوسش دارم خیلیییییییییییییییییی

 2. mahtab می‌گه:

  من عاشق پسرعمویم محمد هستم اینو بدونه همیشه براش دعا می کنم

  • عاشق ودیونه ی سید می‌گه:

   من خوابشم می بینم،همیشه تو فکرمه یعنی هروقت می خوام شروع کنم به خوندن درس یهو می یاد تو ذهنم،دیونشم،سید تام زندگیمه نفسمه عشقمه عمره وجودمه قلبمه عشق اول وآخرم سیده

   موسوی زلزله …محبوب هرچی دله….سید آسیایی………امید تیم مایی….طلایی…عزیز دل مایی….
   فدات…داداش محمد… ILOVEYOU

  • فاطمه می‌گه:

   مهتاب جووووووووووونم توکه دخترعموشی پس حتماهم شمارشوداری هم آدرس ایمیلشو.خواهش میکنم حداقل یکی ازاین دوتاروبه ماهم بگو.
   قول میدم مزاحم نشم.راستی به محمدجان یه سلام ویژه ازطرف من برسون وبهش بگویکی ازطرفدارای پروپاقرصشم وتا دنیادنیاست عاشقش می مونم…….

  • niusha mousavi می‌گه:

   عزیزم خیلی خوشبختم……من و محمد جان با هم دوست هستیم البته فکر نکنم کسی به غیر از داداش فرهادم و سعید و امیر و مریم و شادی جون کسی دیگه بدونه

 3. mahtab می‌گه:

  یکی از آرزو های بزرگ من دیدن محمد است و همیشه دعا میکنم اون رو ببینم

 4. پریا می‌گه:

  پس من چی بگم که از نزدیک دیدمش حتی باهاش حرفم زدم شمارشم دارم ولی روم نمیشه بهش زنگ بزنم

 5. roya می‌گه:

  وااااااای خدا دیشبم خوابشو دیدم یکی منو نجات بدهههههههههههمهتاب ب من میل یزن roya0721e@gmail

 6. رضوان می‌گه:

  من علاقه ای بهت ندارم آقای موسوی از اینکه طرفداراتم یسری بچه ان اونم دختر اصلا…ولی اگه یروز اومدی این سابت اینو بدون شبی نیست ک دمدمه های صبح خابتونبینم گفتم شاید شماهم این حسوداشته باشی بهت فکرم نمیکنم ولی باخوابایی ک میبینم گیج شدم,اگه حرفی داشتی اینجا بزارمیخونم

 7. رضوان می‌گه:

  حتما جوابموبده ذهنمومشغول کردی. همین

 8. سمن می‌گه:

  مگه بیکاره بنده خدا اصلا ….
  تازه بیکارم باشه یک در صد فکر کنید برای چی باید جواب بدن؟؟!!!

 9. رضوان می‌گه:

  کسبهت فکرنمیکنم زیادم نمیشناسمت آقای موسوی ولی اگه شماهم این حس متقابلو داری اره یا نه ج بده

 10. aram می‌گه:

  واییییییییی خدا من عآاااااااشق محمدجوووووووونم.خیلی دوسش دارم در هفته قشنگ سه،چهار بار خوابشومیبینم.خودم هم والیبال کارمیکنم حس خیلی خوبی بهم دست میده.یکی از بزرگترین ارزوهامم دیدن گل روی سید جوونه.تازه میخوام دانشگاه برم کرج

 11. نیکو می‌گه:

  منم همشهریه اقای موسویم حتی دوبارم اونو دیدم ازش امضاهم دارم ولی دوستدارم باهاش بازی والیبال داشته باشم کاش میشد…..

 12. پری می‌گه:

  سلام عزیزم عاشقتم دوست دارم لطفاجوابموبده اگه جوابموندادی فرداخبرخودکشیموتواخبارمیشنوی

 13. الهام جون می‌گه:

  سلام بچه ها من عاشق سیدم ارزو دارم ی بار از نزدیک ببینمش یا حتی ی امضا ازش داشته باشم کاش حداقل شمارشو داشتم اینجوری اروم تر بودم!

 14. معصوم می‌گه:

  دوست منم عاشقشه دنبال شمارشه دارین؟؟

 15. مهسا سلطانیان می‌گه:

  سلام پریا خانوم میشه شمارشو بهم بدی

 16. زهرا می‌گه:

  سلام پریا توروخدا اگه شماره ی محمد موسوی رو دار ی به منم به یه شمار ازش دار ولی اشتباهه تورو خدا

 17. شکیلا می‌گه:

  پس من چی بگم که فامیلی منم موسویه هیچ کس شماره ی محمدو نداره دارن خالی می بندن می خوان دلتونو آب کنن محمد فقط و فط مال منه

 18. عشقمی محمد بوووووس
  سرافرازمون کن
  پامیدمون به توست

 19. ﻓﺎﻃﻤﻪ می‌گه:

  ﺳﻼﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻂﻔﻦ ﺑﮕﻴﺪ ﺳﻴﺪﻣﻮﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩاﺭﻩ ﻳﺎ ن?

 20. زهرا مرادی می‌گه:

  واقتون براتون متاسفم، خب خوابشودیدین که دیدین،اگه شبا که می خوابین کمتر بهش فکر کنین وتوی مغزکوچیکتون کمتر بهش ابراز علاقه کنین دیگه کمتر هم خوابشو می بینین. درضمن آق موسوی مال خودتون چرا سرش دعوا می کنین؟؟؟ داش محمد کارت عالیه ایشاالله موفقیت بیشتری کسب کنی. فقط توروخدا اگه سی به این سایت زدی واسه این خواهران گرام دعاکن خدا شفاشون بده.

 21. آوا می‌گه:

  محمد همه ی ما دوست داریم و آرزوی موفقیت برای بهترین مدافع جهان رو داریم خیلی خیلی دوست دارم سید جونم

 22. عاشق داروسازی می‌گه:

  اقا سید گل سلام لطفااز تون خواهش می کنم این متن رو حتما بخونین یا اقوام گل محمد عزیز بهشون بگن من مدت یکسال هست که فکر می کردم شما ازدواج کردین اما امروز سر کلاس فیزیک وقتی داشتم با دوستام حرف می زدم متوجه شدم شما مجرد هستید خیلی خوشحال شدم ودیگه نتونستم هیچ سوالی رو حل کنم وحتی کار به جایی رسید که معلم مون هم که اقا بود فهمید وبعد سر کلاس فیزیک کلا بحث مون شما بودین وفهمیدم تنها من نیستم که دوستون دارم همه دخترا شما رو دوست دارن و این باعث ناراحتی من شد ازتون خواهش می کنم شماره همراهتون رو در سایت بذارین سید محمد جان برایت ارزوی موفقیت می کنم.

 23. ریحانه می‌گه:

  بچه ها سلام!
  یه کم حیا نا سلامتی ایشون سیدنا واقا فکر میکنین ایشون میان شمارشونو براتون میزارن؟؟
  هیچ پسری از این دسته دخترا خوشش نمیاد واقعا که !
  شما پس فردا میخواین ازدواج کنین اونوقت اینجا مینویسین محمد بوس بوس!
  تازه محمد چرا میگین مگه پسر همسایتونه؟آقای موسوی درسته این از این.
  من از همه ی تلاشایی که ایشون کردن متشکرم.به امید موفقیت و سلامتی برای خودتون و خانوادتون .
  و اینکه اگه دقت کنید هیچ پسری کامنت نزاشته چون فقط میان ومطلباشو میخونن منم کامنت گذاشتم که اینارو بگم.موفق باشید همگی

 24. شقایق می‌گه:

  من عااااااااااششق محمد موسوی ام.
  در حدی که جونم واسش در میره
  محمد جون خییییلی دووووست دارم.

 25. seyedeh negar می‌گه:

  سلام سید جون منم سیده ام همه چیت عالی فقط یه ذره رو سرویسات کارکن

 26. مهنا می‌گه:

  سلام به همگی من خیلی خیلی آقا سید رو دوست دارم .راستی این رو هم بگم سید تنها مال خودمه .

 27. جونمm می‌گه:

  من خیییییییلیی دوسش دارم…..عاششششقتم سید

 28. تینا می‌گه:

  من هممممممممممممم عاشقممم دیووووووووونشم روزی که تو فرودگاه دیدمش از چشمام اشک میومد حرففففففففف نداره لا مسب از بس خوشگله و با مزهست من هم تو والیبال شمارم 6666666666666666666666666666666666 شه

 29. تارا می‌گه:

  ﻭﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﺐ ﮐﻨﻪ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﯾﻢ .

 30. تارا می‌گه:

  ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭼﯿﺰ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﻡ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻧﻢ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺩﻡ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ……ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ؟ﻏﺮﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ؟

 31. Nira می‌گه:

  دیوونه شدم،لا اقل اگه شماره ی موسوی را نمیدید لااقل آدرس ایمیلش را بدید
  خواهش

 32. sweetdreem می‌گه:

  سید تک ستاره ای به خدا
  در جواب اونایی که میگن سید ما عاشقتیم همین شما هایین که حرمت عشقو زیر پا میزاری آخه این چه عشقیه که توی عموم برای یک نفر اعلام میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟

 33. sweetdreem می‌گه:

  سید تو تک ستاره ای

  درجواب به اونایی که میگن ما عاشق سیدیم آخه این چه عشقیه که تو عموم برای یک نفر اعلام میشه؟؟؟؟؟؟ اینو بدونید عشق حرمت داره

 34. sweetdreem می‌گه:

  من موندم اینهمه عاشق سید کی عاشق واقعیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  خودم

 35. sweetdreem می‌گه:

  بچه ها اینقدر خودتونو تحقیر نکنید همینه که میگن دخترا غرور ندارن

  اگه واقعا دوسش داری همون بهتر که تو قلبت بمونه اینو بدونید اصلا شایسته شما ها نیس که بیاید جلوی همه به سید ابراز علاقه کنید البته تا حالا خیلیا این کارو کردن ولی خوب چی نسیبشون شده؟؟؟؟؟؟؟؟

  تا وقتی برای خودتون ارزش قائل باشید بقیه هم برای شما ارزش قائلن

 36. sweetdreem می‌گه:

  بچه ها خواهشا برای خودتون ارزش قائل باشید به نظر شما کسی به آدمی که جلوی همه تو عموم به عشقش اعتراف کنه یه نیم نگاه میکنه؟؟؟؟؟؟

  اگه شما به کسی احساسی دارین همون بهتر که تو قلبتون بمونه یعنی در اصل جاش اونجاس پس لطفا اگه میاین حرفی در مورد بازیکنا بزنید در حد یک هوادار باشه

 37. رها می‌گه:

  کسی ک واقعا کسی رو دوست داشته باشه هیچ وقت اعتراف نمی کنه این از نشونه ی ی عشق واقعیه.
  لطفا خودتونو مضحکه دیگران نکنین

 38. ترانه می‌گه:

  سید جونم همیشه موفق باشی

 39. الی می‌گه:

  سید همه چیت خوبه الا دهنت
  ی جورایی کجه
  اینو روش کار کنی درستش کنی و انقدرموقع سرویس زدن زبونتو در نیاری 180 درجه دور لبت چرخش ندی دیگه ردیفی
  در ضمن دخترا انقد خودتونو سبک نکنین بابا
  اه اه اه
  غرورتون کجاست

 40. امیر می‌گه:

  اخه چه کاریه چه حرفیه خجالت بکشید دخترا
  به جای اینکه پسرا دنبالتون باشن شما ها اویزونشونید واقعا خجالت بکشید اقای موسوی عزیز اگه به این سایت سر زدید من از همه بی شرمی ها ازتون عذر میخوام منم میدونم که شما زن وبچه دارید اینا هم خیلی بی ادب و بی شخصیت و … هستند که این کامنت ها رو واستون گذاشتن ان شا الله هر جا هستید موفق باشین و خدا پشت و پناهت باشه اقای موسوی گل
  خدانگهدار

 41. هستی می‌گه:

  یعنی چی دخترا پس غرورتن کجا رفته ؟!!!!! جای اصلی عشق تو قلبه نه رو زبون. لطفا یه هوادار باشین نه یه عاشق. امیدوارم آقای موسوی هرجا که هستن موفق باشن.

 42. sasan می‌گه:

  سلام به همه دختر خانم ها خواهشا کمتر زر مفت بزنید اقاسید هم زن داره هم بچه پس خواهشا کم تر چرت بنویسد

 43. بیتا می‌گه:

  بابا منم دییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییونه ی سید عاشقشم

 44. بیتا می‌گه:

  بابا منم دییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییونه ی سیدم عاشقشم

 45. سارا می‌گه:

  حرف نزن

 46. niusha mousavi می‌گه:

  امیدوارم همیشه درکنار هم راه های سخت زندگی رو طی کنیم …….همیشه موفق باشی نفسم

 47. مهدیه می‌گه:

  بارون تا از آسمون میباره قشنگه اما اگه رو چاله های زمین جمع شد وپات رو تو چاله گذاشتی دامنت رو کثیف میکنه..کاش عشمون آسمونی بود وعشق های زمینی امون رو هم از خودش میخواستیم..برای بعضی دخترا متاسفم..
  در پناه حق باشید آقای موسوی..انشالله با یک دختر مومن ازدواج کنید..

Leave A Reply6 − سه =