عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عسل بدیعی

عکس های مراسم تشییع پیکر زنده یاد عسل بدیعی با حضور مردم و هنرمندان

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس هایی از: فریبرز عرب نیا؛ رضا داوود نژاد، هانیه توسلی، ستاره اسکندری، هنگامه قاضیانی، مریلا زارعی، ابوالفضل پورعرب، بهزاد فراهانی و…

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

فریبرز عرب نیا و پسر مرحوعه عسل بدیعی ( جانیار) در مراسم تشییع مرحومه عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

هنگامه قاضیانی در مراسم تشییع عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

هانیه توسلی در  مراسم تشییع  مرحومه عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

رضا داوود نژاد و همسرش غزل بدیعی در مراسم تشییع  مرحومه عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

مریلا زارعی و لاله اسکندری در مراسم تشییع  مرحومه عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

ابوالفضل پورعرب در مراسم تشییع مرحومه عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

بهزاد فراهانی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

مسعود رایگان

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

مهتاب کرامتی و رضا رایگان در مراسم تشییع  مرحومه عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

رضا شیری

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

عکس های حضور هنرمندان و بازیگران در مراسم عسل بدیعی

Tagged as:

No Comments

Leave A Reply− 2 = سه