اخبار یارانه های نقدی خرداد ماه ۹۲ – آخرین تغییرات هدفمندی

http://www.bebinin.com/wp-content/uploads/2012/03/5454645.jpg

محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها در جریان بررسی ماده ۵۵ لایحه بودجه سال ۹۲ که مربوط به درآمد هدفمندی یارانه‌هاست، اظهار داشت: دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد مشخصی را ارائه کرده و قانون را اجرا کرده است. همچنین برای امسال نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در نظر گرفتیم و اعداد مشخصی را در جلسات مشترک با نمایندگان و رئیس مجلس داشتیم.لاریجانی در واکنش به صحبت‌های فرزین با کنایه اعلام کرد، همانطور که تاکنون مطابق قانون عمل کرده‌اید! و در ادامه نیز نمایندگان با گفتن احسنت از صحبت‌های لاریجانی حمایت کردند.

نماینده دولت در ادامه بیان کرد: آمار نقدینگی سال ۹۰ را اگر نگاه کنید پایین‌ترین نرخ پایه پولی کشور را داشته‌ایم که ۱۱٫۶ بوده است. با توجه به اینکه سال ۹۰، نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. همچنین برای امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده‌ایم که مجلس ۱۱ هزار میلیارد تومان در بودجه اجازه داده است بابت نان و برق برداشت کنیم.
فرزین تاکید کرد: یک ریال اضافه‌تر از این ارقام برداشت نکرده‌ایم و در سال ۹۰، یک ریال کسری نداشته‌ایم و نقدینگی نیز اضافه نشده است.
لاریجانی در واکنش به صحبت‌های فرزین، اظهار کرد: سند وجود دارد که ۳ هزار میلیارد تومان از دیوان محاسبات مصوبه گرفته‌اید. همچنین ستاد تدابیر ویژه نیز اسنادی دارد.
نمایندگان مجلس مجددا برای تایید صحبت‌های رئیس مجلس از لفظ احسنت چندین بار استفاده کردند.
فرزین با بیان اینکه هیچ برداشتی نکرده‌ایم، ادامه داد: بر اساس سهمیه‌ها دولت پرداخت‌ها را انجام داده و نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس تصویب شد و قرار است ۵ ساله اجرا شود. همچنین قیمت حامل‌های انرژی حدود هر بشکه ۱۵ دلار است. اگر بخواهیم به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسیم این ۱۵ دلار ۹۰ دلار شده است و اگر امسال مرحله بعدی اجرا نشود برای سال‌های بعدی شیب افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین هرچه دیرتر اجرا شود شیب آن در سال‌های آخر بیشتر می‌شود.
نماینده دولت بیان کرد: اگر طبق قانون هرساله میزان مشخصی افزایش پیدا کند شیب آن مناسب‌تر بوده و فشار کمتری به مردم وارد می‌شود. مگر اینکه قانون را تغییر دهید ولی باید بگویم دقیقا آن چیزی که مجلس از دولت خواسته را مطابق قانون عمل کرده‌ایم و آثار هدفمندی یارانه‌ها در بهبود عدالت و کاهش ضریب جینی بر اساس آمار موجود مشهود است.
فرزین ادامه داد: در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ۱۷٫۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی انجام شد و اگر این روند ادامه پیدا نکند مصرف انرژی افزایش پیدا خواهد کرد و با مشکل روبرو می‌شویم.
به گفته وی،‌ با روال کنونی این امر امکان ندارد.
جعفر قادری پس از صحبت‌های نماینده دولت در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد: بر اساس اسناد موجود ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده‌اید که هنوز تسویه نشده است و همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از خزانه برداشته اید. همچنین ۶۵۰ میلیارد تومان از حساب دانشگاه‌ها دریافت کرده‌اید که لیست تمام دانشگاه‌ها به تفکیک وجود داشته و در تلفیق نیز آن را نشان داده‌اید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: بر اساس پیشنهاد افزایش درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به ۸۰ هزار میلیارد تومان، قیمت‌های حامل‌های انرژی ۳۰۰ درصد افزایش می‌یابد و این یعنی تورم ۲۰ درصدی مازاد بر تورم فعلی. همچنین این تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی و افزایش ۳۰۰ درصدی ناشی از فشار هزینه است. این افزایش هزینه تولید همزمان با تورم، رکود را به همراه دارد

Tagged as:

No Comments

Leave A Reply+ چهار = 12